KURS SZCZEREJ PSYCHOTERAPII INTUICYJNEJ

Pracujesz z ludźmi albo pragniesz pracować z ludźmi? Pomagać, wspierać, towarzyszyć, przemieniać, dawać całego Siebie nie spalając przy okazji siebie?
Pragniesz stać się wspaniałym, unikatowym i skutecznym psychoterapeutą, który nie ufa nikomu i niczemu bardziej niż sobie? Psychoterapeutą wolnym od barier, schematów, reguł i oczekiwań? Psychoterapeutą, który podczas sesji z drugą osobą dosłownie znika, ustępując miejsca Temu, Który Wie?

Nie ma to wiele wspólnego z klasyczną psychoterapią, a jednocześnie każdy psychoterapeuta z pewnością doświadczał momentów, kiedy Głos z jego wnętrza przemawiał wyraźnie i pragnął poprowadzić nieznanymi ścieżkami.

I tu jest właśnie miejsce, w którym nie musisz Go już dłużej spychać, wypierać, bać się Go, czy kontrolować siebie. W tym miejscu, jeśli się odważysz, zobaczysz na własne oczy jak to jest poddać się Jemu całkowicie i pozwolić prowadzić, wbrew temu, co podpowiada racjonalny, wyszkolony umysł. I tu, jeśli na to pozwolisz, będziesz doświadczać cudów i niezwykłości, jakie wydarzają się zawsze w Jego Obecności.

Oto, na co musisz być gotowy, by ten kurs przyniósł ci wszystko i okazał się strzałem w dziesiątkę:

 • Praca z przestrzeni Prawdy w miejsce odtwarzania roli wyszkolonego terapeuty.
 • Spotkanie ze sobą w każdym kliencie w miejsce projekcji o wyższości i niższości roli.
 • Zaufanie Procesowi w miejsce przyjmowania odpowiedzialności za kierunek pracy.
 • Praca z potrzeby serca, w otwartości i szczodrości w miejsce interesownego traktowania klientów.
 • Pragnienie prawdy ponad wszystko, w miejsce zachowania lub kreowania wizerunku.

Tak więc łatwo nie będzie!

Kurs ten bowiem nie powstaje po to, by dać ci kolejny certyfikat ani po to, by budować ciebie mądrzejszego, lepszego i większego od kogokolwiek (również od siebie teraz). Ten kurs jest bardzo wyjątkowy i różny od wszystkich innych kursów, jakie kiedykolwiek istniały, ponieważ to, czego się na nim nauczysz – to zapomnieć siebie.
Zapomnieć tę osobę, którą jesteś.
Zapomnieć czego cię nauczono, co ci wolno, a czego nie możesz.
Zapomnieć wszystkie ograniczenia i konwenanse.
Zaufać absolutnie Chwili, Polu, Wewnętrznemu Prowadzeniu i temu, co jest.
I stanąć nagi, taki, jaki jesteś. I takiego siebie dać klientowi na psychoterapii.
To jedyna gwarancja skuteczności pracy terapeuty, ponieważ tylko pusty i nagi pozwalasz, by to Prawda pracowała z drugim człowiekiem.
A odpowiedzią na Prawdę są cuda.
I obejmują one zawsze całość relacji.

Nie uwierzy ten, kto nie sprawdził. A tych, którzy zaufali Prawdzie jest niewielu. I właśnie po to jest ta szkoła. Pozwoli ci być Prawdą i działać poprzez Ciebie Temu, Który Wie.

Nie jest to żadna ezoteryka ani magiczne myślenie, oderwane od twardej rzeczywistości. Wbrew pozorom, jest to najbardziej rzeczywiste i nieskomplikowane podejście, w którym totalnie ufasz Temu, co pewne i obecne W tobie, zamiast To dewaluować, ignorować i uznawać za wymysł.
Intuicja, czyli Bóg W tobie jest faktem.I słyszysz Go w stopniu, w jakim chcesz Go słyszeć. Jeśli nie słyszysz – nie znaczy, że Go nie ma. Znaczy to, że jeszcze nie poznałeś Prawdy o sobie. A Ona JEST. Tego możesz być pewien.

Co potrzebujesz wiedzieć?

Kurs trwa pół roku. Na kurs składa się 6 weekendowych zjazdów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu.

Ilość uczestników grupy: max. 10 osób

Kurs ma charakter teoretyczno-praktyczny, gdzie teoria podawana jest w formie satsangów oraz sesji pytań i odpowiedzi, a praktyka obejmuje własne doświadczenia jako uczestnik warsztatów oraz prowadzący.

Podczas kursu przede wszystkim będziesz pracował nad otwarciem się na bycie kanałem przepływu Prawdy oraz (najważniejsze!) jak Jej nie powstrzymywać. Oprócz tego poznasz najważniejsze aspekty pracy z drugim człowiekiem (te, które są niezbędne, a jednocześnie nie narzucają powielania jakiegokolwiek stworzonego wcześniej podejścia).

Zdobędziesz doświadczenie w Pracy w Polu – mojej autorskiej metodzie terapeutyczno-rozwojowej. Pole jest zawsze obecne. W przestrzeni laboratoryjnej, jak warsztatowa, daje Ono możliwość zobaczenia tego, z czego nie zdajesz sobie sprawy z uwagi na natłok racjonalizacji i niezakwestionowaną dotąd wiarę w nieprawdziwe przekonania. Nauczysz się korzystać z Pola na wiele sposobów i będziesz otwarty na to, by Pole prowadziło cię w unikatowy sposób. Również w życiu codziennym.

Jedną z największych przeszkód w byciu skutecznym psychoterapeutą, oprócz braku zaufania do siebie i uznawania zewnętrznych autorytetów, jest brak zaufania Życiu, Które odpowiada wówczas BRAKIEM. Ten brak z kolei daje początek chciwości, która uniemożliwia proste dawanie, czyli bycie Sobą. I tak koło się zamyka. Podczas kursu będziesz musiał zaufać Życiu, aby Twoja praca była lekka i owocna, i abyś czuł spełnienie w każdej chwili. W przeciwnym razie pozostaniesz w punkcie, z którego wyruszasz.

Kurs jest skierowany do osób, które pragną Prawdy ponad wszystko i nie cenią wyżej ani prestiżu, ani wizerunku ani korzyści finansowych (wszystko to staje się obecne jako efekt uboczny bycia autentycznym, nigdy zaś jako cel sam w sobie, który został obrany i osiągnięty – wtedy to wszystko, czego pragniesz pozostaje poza zasięgiem). Prawdy nie da się ukryć ani oszukać.

Kurs jest zakończony certyfikatem.

Program kursu:

1 zjazd „Sekret skutecznej psychoterapii: Psychoterapia intuicyjna”

Niezależnie czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy też nie – tym, co uzdrawia jest Prawda. I w tym tkwi sekret skuteczności oraz nieskuteczności odbywanej psychoterapii i pracy nad sobą. Nie dostrzegając esencji, której nie da się uchwycić gołym okiem, czyli racjonalnym umysłem, skuteczność lub jej brak przypisywany jest z reguły metodom, osobom, przedmiotom itp. i wówczas zdrowie jest loterią, a wygrana w tej loterii nie przyczynia się do zrozumienia co naprawdę działa. Dopóki nie jest to zrozumiane – psychoterapeuta jest stale obarczony odpowiedzialnością, która do niego nie należy, a Klient doświadcza niepewności lub rezygnacji, gdy korzystając z różnych metod lub poddając się długotrwałej terapii – nadal cierpi.

Za efekt skutecznej psychoterapii przyjmuję uwolnienie od cierpienia poprzez zrozumienie, czyli ostateczne uwolnienie i umiejętność widzenia Prawdy zawsze i wszędzie lub zdawania sobie sprawy z obecności nieprawdy, która jest przyczyną cierpienia. I nie zadowalam się niczym mniej: ani chwilowym złagodzeniem cierpienia, ani poradnictwem czy przejmowaniem kontroli nad wolą Klienta w kierunku narzucenia mu jakiejkolwiek strategii życia w miejsce poprzedniej.

Psychoterapia intuicyjna, czyli pozwolenie, by prowadzącym nie była osoba, lecz Prawda, Którą czuje, nieuchronnie prowadzi do uwolnienia od wszystkiego, co nie jest prawdziwe, czyli od całości cierpienia, i w efekcie do doświadczenia cudownej Prawdy o samym sobie.

Podczas tego zjazdu wyklaruje się czym jest psychoterapia intuicyjna i jak wygląda praktyka takiej pracy.

2 zjazd „Sekret skutecznej psychoterapii: Nie powstrzymuj Prawdy!”

I tu będzie o przekonaniach. Całej gamie przekonań, które nosisz nieświadomie. To im ulegasz za każdym razem, gdy postanawiasz powstrzymać Prawdę. Zatrzymać Ją dla siebie i tym samym nie dać tego, czego twój Klient najbardziej potrzebuje.

Niemalże wszystkie z tych przekonań to te same, którymi kierujesz się na co dzień i które są odpowiedzialne za schematy odtwarzające się w twoim życiu.

Niektórzy określają to, o czym mowa, jako ego. My nie będziemy nadawać temu sztucznego i osobnego bytu ani rozważać przekonań po kolei, natomiast nauczymy się rozpoznawać po prostu moment, kiedy przychodzą (do tej pory wkradały się niezauważone) i zamiast dawać im wiarę, zaufać Temu, co powstrzymują i czemu nie pozwalają się przejawić.

Będzie praca z lękiem i praca z całością obrazu siebie i świata, w który wierzysz. I będzie o zaufaniu, a nawet zrobimy test tego, że odpowiedzią na Prawdę są cuda.

3 zjazd „Sekret skutecznej psychoterapii: Nie jesteś głupszy ani mądrzejszy niż Klient”

Przyjmowanie na siebie innej odpowiedzialności, niż ta, by pozwolić przejawiać się Prawdzie, skutkuje nierównowagą między terapeutą a Klientem, a nierównowaga ta uniemożliwia odkrycie Prawdy, czyli uzdrowienie (obojga). Prawda natomiast ma to do siebie, że stopień zaufania Jej jest odzwierciedlany na zewnątrz. Oznacza to, że tylko w pełni uznany i uszanowany Klient, nie zaś traktowany z góry lub przez pryzmat stawianej diagnozy, może wyzdrowieć przy tym konkretnym terapeucie.

Postrzeganie, czyli widzenie rzeczy nie takimi, jakimi są, a przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń, powoduje niemal automatyczne stawianie siebie w roli i tym samym więzienie w roli Klienta. To proces nieświadomy i zwykle przeoczany, przez co psychoterapeuta zawsze będzie odczuwał mniejszy lub większy dyskomfort przy Kliencie, albo, w zależności od tego, kogo podświadomie w Nim zobaczy, będzie stosował strategie pasujące do swego wyobrażenia, zamiast widzenia Prawdy.

Ten zjazd poświęcony będzie doświadczeniu równorzędności każdej osoby i każdej istoty. Zobaczysz mądrość w głupocie i niedorzeczność w posługiwaniu się wyuczoną wiedzą.

4 zjazd „Sekret skutecznej psychoterapii: Zaufaj Polu!”

Podczas tego zjazdu będziemy sporo pracować w Polu. Będziemy łączyć nieświadome ze świadomym i obserwować JAK to wszystko działa. Będziemy doświadczać świadomie działania Pola w każdej chwili trwania tego zjazdu. Uczestnicy będą mieli możliwość sami poprowadzić Pracę w Polu, a tematy, z którymi będziemy pracować będą spójne z kierunkiem kursu.

Czym jest Pole i Praca w Polu?

5 zjazd „Sekret skutecznej psychoterapii: Tak naprawdę poznajesz Siebie”

Najbardziej bezwartościowa postawa, jaką może przyjąć psychoterapeuta to taka, w której odcina się od Tego, co się właśnie wydarza (np. podczas sesji z Klientem) i skupia się na tym, aby klientowi POMÓC w jego cierpieniu lub postrzeganym problemie.

Uznając istnienie problemu, konstytuuje się problem. I na tym gruncie wydaje się mieć sens dalsza psychoterapia. To, na czym nam zależy, to ostateczne rozwiązanie „problemu”, co jest możliwe tylko poprzez zobaczenie Prawdy, która zawsze brzmi: problemem jest błędne postrzeganie, w efekcie którego to, co niezmiennie doskonałe jest widziane jako niedoskonałe. Ostatecznym rozwiązaniem jest więc zmiana postrzegania, a jej efektem zniknięcie „problemu” z przejawionej Rzeczywistości.

Dla racjonalnego postrzegania brzmi to jak niedorzeczność. Jednak w Prawdzie wszystko jest dokładnie odwrotnie, niż się wydaje. I właśnie w tym ulokowana jest skuteczność intuicyjnej psychoterapii.

Podczas tego zjazdu nauczysz się postrzegać prawdziwie każdy „problem”, by nie utwierdzać dłużej w błędzie ani siebie, ani Klienta. I wtedy możliwe jest całkowite Uzdrowienie.

6 zjazd „Sekret skutecznej psychoterapii: Bezpieczeństwo jest w Prawdzie. Ostateczne rozpuszczenie chciwości wynikającej z lęku”

To podróż w głąb siebie. W radykalnej szczerości zobaczysz stopień swojego aktualnego zaufania do Życia. Będziesz już po wielu doświadczeniach tego, czym naprawdę jest Rzeczywistość i czym jest lęk, który zaprzecza wszechobecnej Miłości.

Tak długo, jak stawiasz własny interes ponad Prawdę, ponad całkowite zaangażowanie w Tę Chwilę; tak długo, jak wydaje ci się, że musisz myśleć o zabezpieczaniu siebie: finansowym, wizerunkowym itp.; tak długo, jak nie odważysz się zaufać Prawdzie i temu, co Ona czyni dla wszystkich, którzy Ją wybierają – nie będziesz mógł doświadczać cudownej i miłującej Rzeczywistości, Która przejmuje całość dbania o Ciebie, byś mógł robić wyłącznie to, co kochasz i nie zaprzątać sobie głowy niczym ponad to.

To bardzo trudne, dopóki nie pozna się natury Rzeczywistości, a także oczywiste i łatwe, gdy doświadczy się Jej na własnej skórze.

Lęk o byt materialny jest podstawową przeszkodą w oddaniu się Prawdzie, czego efektem są realne problemy materialne. Które wzmagają lęk. I to jest błędne koło.
Zaufanie zbudowane na doświadczeniu (nie na wyobrażeniach racjonalnego umysłu, którego logika zaprzecza naturze Rzeczywistości) wyzwala z lęku i tym samym zapewnia niekończącą się obfitość jako efekt towarzyszący wybieraniu Prawdy ponad wszystko.

Nikt, kto pozostaje w lęku o materię nie jest w stanie skutecznie pomóc Klientowi, ponieważ zamiast pewności, będzie dawał niepewność. A niepewność rodzi niepewność. Jedynym uzdrowieniem jest zaufanie. Zaufanie daje tylko ten, kto sam ufa. A ufa ten, kto doświadcza Rzeczywistości w zaufaniu. Ścieżek jest wiele, ale tylko jedna ostatecznie wyzwala z lęku, niepewności i cierpienia. I właśnie tę ścieżkę możesz wybrać tu i teraz.

Informacje organizacyjne:

Kurs startuje, gdy zbierze się grupa.
Ilość miejsc jest ograniczona do max. 10 osób.
Miejsce kursu: Natural Road Ranch pod Warszawą (96-111 Kowiesy).

*Natural Road Ranch jest położone przy trasie S8 między Łodzią a Warszawą (łatwy dojazd), a obok mieszczą się zaprzyjaźnione agroturystyki z bardzo życzliwymi właścicielami oraz hotele. Ceny noclegów od ok. 35 zł.

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu.

Koszty inwestycji

 • 6 000 zł (płatne z góry w całości)
 • 6 300 zł (płatne w dwóch ratach)
 • 6 600 zł (1100 zł płatne przed każdym zjazdem)

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 600 zł.

Jest możliwość otrzymania faktury za udział w kursie. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić PRZED uiszczeniem wpłaty.

UWAGA! Przy wyborze płatności w ratach Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania całości zapłaty za swoje miejsce na Kursie nawet w przypadku, gdyby zrezygnował z uczestnictwa w trakcie trwania Kursu.

Płatności

Istnieją trzy opcje płatności za kurs. Niezależnie od wybranej opcji o rezerwacji miejsca na kursie decyduje wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 600 zł.

 1. Płatność zaliczki przy rezerwacji miejsca + 5 400 zł płatne z góry najpóźniej 10 dni przed pierwszym zjazdem.
 2. Płatność zaliczki przy rezerwacji miejsca + 3 000 zł płatne z góry najpóźniej 10 dni przed pierwszym zjazdem + 2 700 zł płatne najpóźniej 10 dni przed czwartym zjazdem.
 3. Płatność zaliczki przy rezerwacji miejsca + 1100 zł płatne z góry najpóźniej 10 dni przed pierwszym zjazdem i 5 dni przed kolejno drugim, trzecim, czwartym i piątym zjazdem + 500 zł płatne najpóźniej 5 dni przed szóstym zjazdem.
O prowadzącej kurs

Czyli o mnie.
Nazywam się Dominika Radwańska i na co dzień pracuję z ludźmi wyłącznie intuicyjnie. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz warsztaty terapeutyczno-rozwojowe w tematach takich jak: związki i relacje, praca i finanse, ciało i odżywianie itd. Jestem autorką ponad stu tekstów o tematyce rozwojowej, nagrałam ponad 150 filmów mentoringowych na Youtube oraz wydałam dwie książki: „Szalona, ale Wolna” (2019) i „Bóg. Nic mniej, nic więcej” (2020), a wkrótce pojawi się trzecia pt. „Człowiek. W pełni mieści się wszystko”. W 2021 roku odbyła się pierwsza edycja mojego kameralnego festiwalu Videre Verum, którego współtwórcami byli absolwenci pierwszej edycji Kursu Szczerej Psychoterapii Intuicyjnej i Pracy w Polu.

Kurs jest skierowany wyłącznie do osób, z którymi rezonuje podejście w radykalnej Prawdzie.
Kurs jest nieodpowiedni dla kolekcjonerów kursów i dyplomów, dzięki którym czują się pewniej w swoim zawodzie.

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na Kurs Szczerej Psychoterapii Intuicyjnej ślij na: dominikaradwanska@icloud.com

Zapisy na kurs

Możesz zgłosić chęć uczestnictwa, jeśli czujesz, jednak na Kurs przyjmuję tylko wybrane osoby. Podstawą dokonywanej przeze mnie weryfikacji jest udział w jakichkolwiek moich warsztatach oraz/lub w minimum 3 sesjach indywidualnych. Nie gwarantuje to przyjęcia na Kurs. Jeśli jednak nie masz nic do ukrycia – prawdopodobnie to właśnie Ciebie szukam.