Półroczny kurs: Szczera psychoterapia intuicyjna i Praca w Polu 2.0

Pracujesz z ludźmi albo pragniesz pracować z ludźmi? Pomagać, wspierać, towarzyszyć, przemieniać, dawać całego Siebie nie spalając przy okazji siebie?
Pragniesz stać się wspaniałym, unikatowym i skutecznym psychoterapeutą, który nie ufa nikomu i niczemu bardziej niż sobie? Psychoterapeutą wolnym od barier, schematów, reguł i oczekiwań? Psychoterapeutą, który podczas sesji z drugą osobą dosłownie znika, ustępując miejsca Temu, Który Wie?

Nie ma to wiele wspólnego z klasyczną psychoterapią, a jednocześnie każdy psychoterapeuta z pewnością doświadczał momentów, kiedy Głos z jego wnętrza przemawiał wyraźnie i pragnął poprowadzić nieznanymi ścieżkami.

I tu jest właśnie miejsce, w którym nie musisz Go już dłużej spychać, wypierać, bać się Go, czy kontrolować siebie. W tym miejscu, jeśli się odważysz, zobaczysz na własne oczy jak to jest poddać się Jemu całkowicie i pozwolić prowadzić, wbrew temu, co podpowiada racjonalny, wyszkolony umysł. I tu, jeśli na to pozwolisz, będziesz doświadczać cudów i niezwykłości, jakie wydarzają się zawsze w Jego Obecności.

Oto, na co musisz być gotowy, by ten kurs przyniósł ci wszystko i okazał się strzałem w dziesiątkę:
– Praca z przestrzeni Prawdy w miejsce odtwarzania roli wyszkolonego terapeuty.
– Spotkanie ze sobą w każdym kliencie w miejsce projekcji o wyższości i niższości roli.
– Zaufanie Procesowi w miejsce przyjmowania odpowiedzialności za kierunek pracy.
– Praca z potrzeby serca, w otwartości i szczodrości w miejsce interesownego traktowania klientów.
– Pragnienie prawdy ponad wszystko, w miejsce zachowania lub kreowania wizerunku.

Tak więc łatwo nie będzie!

Kurs ten bowiem nie powstaje po to, by dać ci kolejny certyfikat ani po to, by budować ciebie mądrzejszego, lepszego i większego od kogokolwiek (również od siebie teraz). Ten kurs jest bardzo wyjątkowy i różny od wszystkich innych kursów, jakie kiedykolwiek istniały, ponieważ to, czego się na nim nauczysz – to zapomnieć siebie.
Zapomnieć tę osobę, którą jesteś.
Zapomnieć czego cię nauczono, co ci wolno, a czego nie możesz.
Zapomnieć wszystkie ograniczenia i konwenanse.
Zaufać absolutnie Chwili, Polu, Wewnętrznemu Prowadzeniu i temu, co jest.
I stanąć nagi, taki, jaki jesteś. I takiego siebie dać klientowi na psychoterapii.
To jedyna gwarancja skuteczności pracy terapeuty, ponieważ tylko pusty i nagi pozwalasz, by to Prawda pracowała z drugim człowiekiem.
A odpowiedzią na Prawdę są cuda.
I obejmują one zawsze całość relacji.

Nie uwierzy ten, kto nie sprawdził. A tych, którzy zaufali Prawdzie jest niewielu. I właśnie po to jest ta szkoła. Pozwoli ci być Prawdą i działać poprzez Ciebie Temu, Który Wie.

Nie jest to żadna ezoteryka ani magiczne myślenie, oderwane od twardej rzeczywistości. Wbrew pozorom, jest to najbardziej rzeczywiste i nieskomplikowane podejście, w którym totalnie ufasz Temu, co pewne i obecne W tobie, zamiast To dewaluować, ignorować i uznawać za wymysł.
Intuicja, czyli Bóg W tobie jest faktem.
I słyszysz Go w stopniu, w jakim chcesz Go słyszeć.
Jeśli nie słyszysz – nie znaczy, że Go nie ma. Znaczy to, że jeszcze nie poznałeś Prawdy o sobie. A Ona JEST. Tego możesz być pewien.

 

Co potrzebujesz wiedzieć?

Kurs trwa pół roku. Na kurs składa się 6 weekendowych zjazdów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu.

Ilość uczestników grupy: max. 8 osób

Kurs ma charakter teoretyczno-praktyczny, gdzie teoria podawana jest w formie satsangów oraz sesji pytań i odpowiedzi, a praktyka obejmuje własne doświadczenia jako uczestnik warsztatów oraz prowadzący.

Podczas kursu przede wszystkim będziesz pracował nad otwarciem się na bycie kanałem przepływu Prawdy oraz (najważniejsze!) jak Jej nie powstrzymywać, a oprócz tego poznasz najważniejsze aspekty pracy z drugą osobą (te, które są niezbędne, a jednocześnie nie narzucają powielania jakiegokolwiek stworzonego wcześniej podejścia).

Nauczysz się Pracy w Polu. Pole jest zawsze obecne. W przestrzeni laboratoryjnej, jak warsztatowa, daje Ono możliwość zobaczenia tego, z czego nie zdajesz sobie sprawy z uwagi na natłok racjonalizacji i niezakwestionowaną dotąd wiarę w nieprawdziwe przekonania. Nauczysz się korzystać z Pola na wiele sposobów i będziesz otwarty na to, by Pole prowadziło cię w unikatowy sposób. Również w życiu codziennym.

Jedną z największych przeszkód w byciu skutecznym psychoterapeutą, oprócz braku zaufania do siebie i uznawania zewnętrznych autorytetów, jest brak zaufania Życiu, Które odpowiada wówczas BRAKIEM. Ten brak z kolei daje początek chciwości, która uniemożliwia proste dawanie, czyli bycie Sobą. I tak koło się zamyka. Podczas kursu będziesz musiał zaufać Życiu, aby Twoja praca była lekka i owocna, i abyś czuł spełnienie w każdej chwili. W przeciwnym razie pozostaniesz w punkcie, z którego wyruszasz.

Kurs jest skierowany do osób, które pragną Prawdy ponad wszystko i nie cenią wyżej ani prestiżu, ani wizerunku ani korzyści finansowych (wszystko to staje się obecne jako efekt uboczny bycia autentycznym, nigdy zaś jako cel sam w sobie, który został obrany i osiągnięty – wtedy to wszystko, czego pragniesz pozostaje poza zasięgiem). Prawdy nie da się ukryć ani oszukać.

Kurs jest zakończony certyfikatem.

 

Program kursu:

 

1 zjazd
„Sekret skutecznej psychoterapii: Psychoterapia intuicyjna”

Niezależnie czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy też nie – tym, co uzdrawia jest Prawda. I w tym tkwi sekret skuteczności oraz nieskuteczności odbywanej psychoterapii i pracy nad sobą. Nie dostrzegając esencji, której nie da się uchwycić gołym okiem, czyli racjonalnym umysłem, skuteczność lub jej brak przypisywany jest z reguły metodom, osobom, przedmiotom itp. i wówczas zdrowie jest loterią, a wygrana w tej loterii nie przyczynia się do zrozumienia co naprawdę działa. Dopóki nie jest to zrozumiane – psychoterapeuta jest stale obarczony odpowiedzialnością, która do niego nie należy, a Klient doświadcza niepewności lub rezygnacji, gdy korzystając z różnych metod lub poddając się długotrwałej terapii – nadal cierpi.

Za efekt skutecznej psychoterapii przyjmuję uwolnienie od cierpienia poprzez zrozumienie, czyli ostateczne uwolnienie i umiejętność widzenia Prawdy zawsze i wszędzie lub zdawania sobie sprawy z obecności nieprawdy, która jest przyczyną cierpienia. I nie zadowalam się niczym mniej: ani chwilowym złagodzeniem cierpienia, ani poradnictwem czy przejmowaniem kontroli nad wolą Klienta w kierunku narzucenia mu jakiejkolwiek strategii życia w miejsce poprzedniej.

Psychoterapia intuicyjna, czyli pozwolenie, by prowadzącym nie była osoba, lecz Prawda, Którą czuje, nieuchronnie prowadzi do uwolnienia od wszystkiego, co nie jest prawdziwe, czyli od całości cierpienia, i w efekcie do doświadczenia cudownej Prawdy o samym sobie.

Podczas tego zjazdu wyklaruje się czym jest psychoterapia intuicyjna i jak wygląda praktyka takiej pracy.

 

2 zjazd
„Sekret skutecznej psychoterapii: Nie powstrzymuj Prawdy!”

I tu będzie o przekonaniach. Całej gamie przekonań, które nosisz nieświadomie. To im ulegasz za każdym razem, gdy postanawiasz powstrzymać Prawdę. Zatrzymać Ją dla siebie i tym samym nie dać tego, czego twój Klient najbardziej potrzebuje.

Niemalże wszystkie z tych przekonań to te same, którymi kierujesz się na co dzień i które są odpowiedzialne za schematy odtwarzające się w twoim życiu.

Niektórzy określają to, o czym mowa, jako ego. My nie będziemy nadawać temu sztucznego i osobnego bytu ani rozważać przekonań po kolei, natomiast nauczymy się rozpoznawać po prostu moment, kiedy przychodzą (do tej pory wkradały się niezauważone) i zamiast dawać im wiarę, zaufać Temu, co powstrzymują i czemu nie pozwalają się przejawić.

Będzie praca z lękiem i praca z całością obrazu siebie i świata, w który wierzysz. I będzie o zaufaniu, a nawet zrobimy test tego, że odpowiedzią na Prawdę są cuda.

 

3 zjazd
„Sekret skutecznej psychoterapii: Nie jesteś głupszy ani mądrzejszy niż Klient”

Przyjmowanie na siebie innej odpowiedzialności, niż ta, by pozwolić przejawiać się Prawdzie, skutkuje nierównowagą między terapeutą a Klientem, a nierównowaga ta uniemożliwia odkrycie Prawdy, czyli uzdrowienie (obojga). Prawda natomiast ma to do siebie, że stopień zaufania Jej jest odzwierciedlany na zewnątrz. Oznacza to, że tylko w pełni uznany i uszanowany Klient, nie zaś traktowany z góry lub przez pryzmat stawianej diagnozy, może wyzdrowieć przy tym konkretnym terapeucie.

Postrzeganie, czyli widzenie rzeczy nie takimi, jakimi są, a przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń, powoduje niemal automatyczne stawianie siebie w roli i tym samym więzienie w roli Klienta. To proces nieświadomy i zwykle przeoczany, przez co psychoterapeuta zawsze będzie odczuwał mniejszy lub większy dyskomfort przy Kliencie, albo, w zależności od tego, kogo podświadomie w Nim zobaczy, będzie stosował strategie pasujące do swego wyobrażenia, zamiast widzenia Prawdy.

Ten zjazd poświęcony będzie doświadczeniu równorzędności każdej osoby i każdej istoty. Zobaczysz mądrość w głupocie i niedorzeczność w posługiwaniu się wyuczoną wiedzą.

 

4 zjazd
„Sekret skutecznej psychoterapii: Zaufaj Polu!”

Podczas tego zjazdu będziemy sporo pracować w Polu. Będziemy łączyć nieświadome ze świadomym i obserwować JAK to wszystko działa. Będziemy doświadczać świadomie działania Pola w każdej chwili trwania tego zjazdu. Uczestnicy będą mieli możliwość sami poprowadzić Pracę w Polu, a tematy, z którymi będziemy pracować będą spójne z kierunkiem kursu.

Czym jest Pole i Praca w Polu?

 

5 zjazd
„Sekret skutecznej psychoterapii: Tak naprawdę poznajesz Siebie”

Najbardziej bezwartościowa postawa, jaką może przyjąć psychoterapeuta to taka, w której odcina się od Tego, co się właśnie wydarza (np. podczas sesji z Klientem) i skupia się na tym, aby klientowi POMÓC w jego cierpieniu lub postrzeganym problemie.

Uznając istnienie problemu, konstytuuje się problem. I na tym gruncie wydaje się mieć sens dalsza psychoterapia. To, na czym nam zależy, to ostateczne rozwiązanie „problemu”, co jest możliwe tylko poprzez zobaczenie Prawdy, która zawsze brzmi: problemem jest błędne postrzeganie, w efekcie którego to, co niezmiennie doskonałe jest widziane jako niedoskonałe. Ostatecznym rozwiązaniem jest więc zmiana postrzegania, a jej efektem zniknięcie „problemu” z przejawionej Rzeczywistości.

Dla racjonalnego postrzegania brzmi to jak niedorzeczność. Jednak w Prawdzie wszystko jest dokładnie odwrotnie, niż się wydaje. I właśnie w tym ulokowana jest skuteczność intuicyjnej psychoterapii.

Podczas tego zjazdu nauczysz się postrzegać prawdziwie każdy „problem”, by nie utwierdzać dłużej w błędzie ani siebie, ani Klienta. I wtedy możliwe jest całkowite Uzdrowienie.

 

6 zjazd
„Sekret skutecznej psychoterapii: Bezpieczeństwo jest w Prawdzie. Ostateczne rozpuszczenie chciwości wynikającej z lęku”

To podróż w głąb siebie. W radykalnej szczerości zobaczysz stopień swojego aktualnego zaufania do Życia. Będziesz już po wielu doświadczeniach tego, czym naprawdę jest Rzeczywistość i czym jest lęk, który zaprzecza wszechobecnej Miłości.

Tak długo, jak stawiasz własny interes ponad Prawdę, ponad całkowite zaangażowanie w Tę Chwilę; tak długo, jak wydaje ci się, że musisz myśleć o zabezpieczaniu siebie: finansowym, wizerunkowym itp.; tak długo, jak nie odważysz się zaufać Prawdzie i temu, co Ona czyni dla wszystkich, którzy Ją wybierają – nie będziesz mógł doświadczać cudownej i miłującej Rzeczywistości, Która przejmuje całość dbania o Ciebie, byś mógł robić wyłącznie to, co kochasz i nie zaprzątać sobie głowy niczym ponad to.

To bardzo trudne, dopóki nie pozna się natury Rzeczywistości, a także oczywiste i łatwe, gdy doświadczy się Jej na własnej skórze.

Lęk o byt materialny jest podstawową przeszkodą w oddaniu się Prawdzie, czego efektem są realne problemy materialne. Które wzmagają lęk. I to jest błędne koło.
Zaufanie zbudowane na doświadczeniu (nie na wyobrażeniach racjonalnego umysłu, którego logika zaprzecza naturze Rzeczywistości) wyzwala z lęku i tym samym zapewnia niekończącą się obfitość jako efekt towarzyszący wybieraniu Prawdy ponad wszystko.

Nikt, kto pozostaje w lęku o materię nie jest w stanie skutecznie pomóc Klientowi, ponieważ zamiast pewności, będzie dawał niepewność. A niepewność rodzi niepewność. Jedynym uzdrowieniem jest zaufanie. Zaufanie daje tylko ten, kto sam ufa. A ufa ten, kto doświadcza Rzeczywistości w zaufaniu. Ścieżek jest wiele, ale tylko jedna ostatecznie wyzwala z lęku, niepewności i cierpienia. I właśnie tę ścieżkę możesz wybrać tu i teraz.

 

Informacje organizacyjne

Aktualnie prowadzę nabór na kolejną edycję Kursu Szczerej Psychoterapii Intuicyjnej i Pracy w Polu.

Kurs trwa 6 miesięcy i jest zakończony certyfikatem.

Limit miejsc: 8

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest doświadczenie pracy ze mną – na sesjach, warsztatach, w czwartkowej grupie poMOC.
Nie przyjmuję osób, z którymi nie pracowałam.

Kurs startuje, gdy zbierze się grupa.

Miejsce kursu:
Natural Road Ranch pod Warszawą (96-111 Kowiesy).

*Natural Road Ranch jest położone przy trasie S8 między Łodzią a Warszawą (łatwy dojazd), a obok mieszczą się zaprzyjaźnione agroturystyki z bardzo życzliwymi właścicielami oraz hotele. Ceny noclegów od ok. 35 zł.

Proponowane terminy zjazdów przedstawione są poniżej w harmonogramie:

1 zjazd: 2-3 kwietnia 2022
2 zjazd: 7-8 maja 2022
3 zjazd: 11-12 czerwca 2022
4 zjazd: 9-10 lipca 2022
5 zjazd: 10-11 września 2022
6 zjazd: 15-16 października 2022

Koszty inwestycji

– 6 000 zł (płatne z góry w całości)
lub
– 6 300 zł (płatne w dwóch ratach)
lub
– 6 600 zł (1100 zł płatne przed każdym zjazdem)

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 600 zł.

Jest możliwość otrzymania faktury za udział w kursie. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić PRZED uiszczeniem wpłaty.

UWAGA! Przy wyborze płatności w ratach Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania całości zapłaty za swoje miejsce na Kursie nawet w przypadku, gdyby zrezygnował z uczestnictwa w trakcie trwania Kursu.

Płatności

Istnieją trzy opcje płatności za kurs. Niezależnie od wybranej opcji o rezerwacji miejsca na kursie decyduje wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 600 zł.

  1. Płatność zaliczki przy rezerwacji miejsca + 5 400 zł płatne z góry najpóźniej 10 dni przed pierwszym zjazdem.
  2. Płatność zaliczki przy rezerwacji miejsca + 3 000 zł płatne z góry najpóźniej 10 dni przed pierwszym zjazdem + 2 700 zł płatne najpóźniej 10 dni przed czwartym zjazdem.
  3. Płatność zaliczki przy rezerwacji miejsca + 1100 zł płatne z góry najpóźniej 10 dni przed pierwszym zjazdem i 5 dni przed kolejno drugim, trzecim, czwartym i piątym zjazdem + 500 zł płatne najpóźniej 5 dni przed szóstym zjazdem.

O prowadzącej kurs

Czyli o mnie.
Nazywam się Dominika Radwańska i na co dzień pracuję z ludźmi wyłącznie intuicyjnie. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz warsztaty terapeutyczno-rozwojowe o wszelkiej tematyce. Jestem autorką grubo ponad stu tekstów o tematyce rozwojowej oraz wydałam dwie książki: „Szalona, ale Wolna” (2019) i „Bóg. Nic mniej, nic więcej” (2020).
Odkrywszy moc radykalnej Prawdy, szczerości, autentyczności i jasnego widzenia (nie mylić z przepowiadaniem przyszłości i czaromarostwem), zaufałam temu w pełni i to położyło kres całemu systemowi złudzeń, utrzymywanemu bezwiednie w umyśle.
Prawda jest dla mnie jasna w każdej chwili, tak jak jasne i oczywiste jest to, co Ją przesłania.
Dzięki temu rozpoznaniu jestem najskuteczniejszym terapeutą, jakiego znam, gdyż nie obawiam się radykalnej szczerości i polegam na Niej w każdej chwili (nie tylko jako psychoterapeuta). Nie ma takiej myśli, która powstrzymałaby mnie przed Prawdą. I właśnie dlatego odpowiedzią na moją pracę terapeutyczną są cuda.

Nie tworzę religii, filozofii ani metodologii. Nie interesują mnie rozważania teoretyczne ani dyskusje o hipotetycznych doświadczeniach, które nie dzieją się TU i TERAZ. Nie dążę do żadnego celu ani nie realizuję misji. Jestem tym, czym jestem i jedyne, co robię podczas sesji terapeutycznych, na kursach, warsztatach, w moich artykułach i nagraniach video – to prowadzę Ciebie do odkrycia Prawdy o sobie. A Ona nie potrzebuje zewnętrznej wiedzy ani zewnętrznych autorytetów, gdy już Jej zaufasz.

Więcej o mnie, czy raczej o tym, z czym będziesz miał do czynienia na Kursie Szczerej Psychoterapii Intuicyjnej dowiesz się nie z mojej biografii, a z aktualnych artykułów, nagrań i książek.

Kurs jest skierowany wyłącznie do osób, z którymi rezonuje podejście w radykalnej Prawdzie.
Kurs jest nieodpowiedni dla kolekcjonerów kursów i dyplomów, dzięki którym czują się pewniej w swoim zawodzie.

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na Kurs Szczerej Psychoterapii Intuicyjnej ślij na: dominikaradwanska@icloud.com

Zapisy na kurs

Możesz zgłosić chęć uczestnictwa, jeśli czujesz, jednak na Kurs przyjmuję tylko wybrane osoby. Podstawą dokonywanej przeze mnie weryfikacji jest udział w jakichkolwiek moich warsztatach oraz/lub w minimum 3 sesjach indywidualnych. Nie gwarantuje to przyjęcia na Kurs.

 

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

kwi 02 2022 - paź 16 2022
Zakończone!

Czas

11:00 am - 5:00 pm

Koszt

PLN6,000.00
Natural Road Ranch

Lokalizacja

Natural Road Ranch
Chojnata 25a, 96-111 Kowiesy
Dominika Radwańska

Organizator

Dominika Radwańska
Email
dominikaradwanska@icloud.com
Strona WWW
https://dominikaradwanska.pl
Kod QR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *