Jak Pole cię wykorzystuje?

Start: 12:34

Człowiek to szereg złudzeń o własnej sprawczości, mocy i władzy, które pompują i tak już napuszone ego, a jednocześnie (co pozostaje skrzętnie ukryte) – sprawiają ciężar, cierpienie, poczucie winy, stres, lęk i wszystko, co przygniata.
Taka jest cena za wiarę w złudzenia.
Ceną za uwolnienie jest pokora i porzucenie JA, które jest w centrum, na rzecz oddania się do dyspozycji Boga.
Ego tego nigdy nie zrozumie, nie zechce i nie zaakceptuje. Właśnie dlatego jest mu wciąż ciężko.
Jeśli czujesz ciężar – nie jesteś wolny od ego. Ono jest ciężarem. Sposób myślenia jest ciężarem.
To będzie mocny live dla pokornych.
Albo dla cierpiących i udręczonych wiecznym samodoskonaleniem, dążeniem, naprawianiem, odkupywaniem win, realizowaniem ideału.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *